Dáng Xinh
Ôi Trời Ơi Bùi Công Nam
Tỏ Tình Bùi Công Nam
Tự Giác Đi Bùi Công Nam
Triệu Phú Bùi Công Nam
Dáng Xinh Bùi Công Nam
Sau Tất Cả Nhiều ca sĩ
Có Em Đời Bỗng Vui Bùi Công Nam - Forest Studio