Xứ Người Nhớ Nhà
Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Cây Bã Đậu

Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi

Tình lầm lỡ

Khánh Du - Quý Bình

Ảo ảnh

Chung Tử Lưu - Khả Tú