Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng

Thế Thái Hương Ly
Em Hãy Về Với Anh Bằng Cường - Phạm Thanh Thảo
Cùng Anh Ngọc Dolil - VRT
Giữ mãi màu xanh Đất Mũi Trung Hậu - Võ Hạ Trâm
Tình Vỗ Cánh Bay Đan Trường
Con bướm xuân Phương Nghi
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10