Nhạc Trẻ

Vì Một Ai Khác Đăng Chương
Ngày Hạnh Phúc Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Cho Con NamDuc
Yêu Hay Không Yêu Phạm Đình Thái Ngân
Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
Về Nhà Cùng Đón Tết Nhiều Ca Sĩ - TeeB