Nhạc Trữ Tình

Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Nghèo mà có tình Hoàng Tú Minh
Màu Hoa Bí Hồng Quyên - Phi Loan
Sầu lẻ bóng VŨ HẢI - Duy Thanh
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
Cho Vừa Lòng Em Như Nguyệt