Nhạc Trẻ
Thôi Đi Em Khánh Đơn
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Triệu Trái Tim Lên Tiếng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
GG Fr.Sea
Nơi Xa Linh Vam
Đã Từng Nhiều Ca Sĩ - Weasel
Phượng Mơ Đàm Vĩnh Hưng
Chiều Nay Xuống Phố Nguyễn Hồng Ân
Chết Trong Em Thịnh Suy
Góc Phố Tình Nhân Phạm Nhật Bu
Confused Billis - Ái (Nguyễn Minh Xuân Ái)