Nhạc Trữ Tình
Phút cuối Đông Quân
Đà Lạt Hoàng Hôn Việt Hoàn - Anh Thơ
Về Cần Thơ Hồ Hồng Sơn
Hàn Mặc Tử 2 Vũ Phong Sơn
Chân thành Tuấn Quang
Thà trắng thà đen Minh Nguyễn - Hồng Phượng
Nhật Ký Đời Tôi Trường Sơn - Ngô Quốc Linh
Dứt Tình Trường Sang
Đổi thay Thùy Dương
Sầu Tím Thiệp Hồng Lê Tiến Ngọc