Nhạc Trẻ

Gọi Anh Sam - Jesi Lyn
24LoVe Thịnh Milk - anh John
Khi Ta Già Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Ngây Thơ Tăng Duy Tân - Phong Max
Tại Vì Anh Bảo Uyên - Mastal
Số Thuê Bao Lê Chí Trung
Liên Khúc Trung Thu Lân Nhã - Văn Mai Hương