Nhạc Trẻ

Sẽ Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
Hikikomori Mèow Lạc
Đau Quá Super T
Lạc Hà Anh Tuấn - Oplus
Vì Yêu Lê Quân
Bước Qua (Ver. 2) Thủy Tiên - Tony Việt
Martini Văn Mai Hương
Chỉ Vì Lương Chấn Nam
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment