Nhạc Trẻ

Dejavu Masta Trippy - DOESNT.K
Nhạt Nhòa Nhiều ca sĩ
Hỏi Lữ Khách Hoàng Hạo Vinh
Holla KallawPie - Nayuh
Poppin Nhiều ca sĩ
Ngôi Sao Tuyết Cao Quân Kiệt
ĐÓA SEN KÝ ỨC Diệu Hoàng
Đừng Buông Tay Anh Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy