Nhạc Trẻ

Chuồn Chuồn Nâu D.A.C - 199x Brother
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
Shy Triệu Vy - Tô Châu
Cá Rô The Cassette
Không Sao Đâu Lý Tuấn Kiệt
Hết Yêu Fous - UMIE
Đà Lạt Tôi Nhiều ca sĩ
Cô Đơn Ái Phương
Chờ Tiếng Ru Êm Lê Minh - Vũ Đặng Quốc Việt