Nhạc Trẻ

Dấu Mưa (Guitar Ver.) Lương Chấn Nam
Nơi Nào Có Tình Yêu Koushen - Hồng Nhung
Đêm Ấy Beat Nguyễn Đình Dũng
Là Vì Ai Minh Hằng
OK EM EI Hữu Nhân
Giữa Cơn Giông Nhiều Ca Sĩ - Tronie
Có Đáng Không Em Hà Huy Hiếu