Nhạc Trẻ
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly
NGHE. Dopvz - anh Khán
Nhạt Phan Mạnh Quỳnh
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Ngày Tỏ Tình Bạn Suni Hạ Linh - OSAD
EVERYTIME Woozy - BVC
A Red Flag Văn Mai Hương
Hát với dòng sông Hoàng Châu - Khánh Đăng
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền