Nhạc Trẻ
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
MoonBow Nhiều Ca Sĩ - anh Tia
Là Anh Vô Tâm Lương Chấn Nam
Mãi Như Ngày Đầu Nguyễn Tấn Khánh
Thà Cô Đơn Ngọc Sơn
Ở Đây Có Em Juan - Jackson B
Đừng Im Lặng Đức Phong
Chỉ Có Anh Mới Biết Dương Thuỳ Linh
Át Bích PD Seven
Xin Một Lần Say Tuấn Cry - Tùng Viu