Nhạc Trẻ
Tây Kì Nhiều Ca Sĩ - Master
LƠI Lytuevy - Ngắn
Happyn Trương Thế Vinh - The Voi Biển Band
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven
Trái Tim Cô Đơn IMATXI - Killic
Cưới Thôi Masew - B Ray
Không Thở Được HamLet Trương
Thê Lương Phúc Chinh
Anh Yêu Em Mãi Bằng Cường
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Do For Love B Ray - Amee
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10