Nhạc Trẻ

Người Yêu Ơi Chí Thành Danh
Tình Đơn Phương Chí Thành Danh
Anh đã hiểu rồi Đỗ Phú Quí
Xin Lỗi Quang Dũng
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
Chỉ Còn Đêm Nay Đàm Vĩnh Hưng
Em nhớ anh vô cùng Hồ Quỳnh Hương
Giống Một Ngày Hoàng Yến Chibi
Em Có Baby Với Anh Trương Như Anh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10