Nhạc Trẻ

Cưới Thôi Masew - B Ray
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Tết Bình An Hana Cẩm Tiên
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau Tien Fami - Đoàn Minh Quân
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10