Nhạc Trẻ
Nàng Thơ Hoàng Dũng
Đế Vương Đình Dũng
Hoa Tàn Hà Nhi
Mưa Đêm Phát Hồ
Cưới Thôi Masew - B Ray
Phút Biệt Ly Phạm Trưởng - Wendy Thảo
Đành quên sao em Phạm Trưởng
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Tiểu Hành Tinh MC 12 - Jenny
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10