Nhạc Trẻ
Hẹn Yêu Lương Chấn Nam
Cho Anh Hẹn Em Lần Cuối Được Không Trần Nữ Vương Linh - Vương Long
Mùa đông khóc Quách Thành Danh
Phản Bội Beat Lý Tuấn Kiệt
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Vì Một Người Lương Chấn Nam
Thi Sỹ Trần Thái Hà
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
Trái táo nhỏ Trương Mộng Quỳnh
Tuổi Trẻ Nhiều Ca Sĩ - Tvision
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10