Nhạc Trẻ
Có Em Đây (Acoustic) Nhiều Ca Sĩ - JayM
Xa cách tình yêu Lâm Chấn Kiệt
Thê Lương Phúc Chinh
Hopeless Battery - normie
Vội Vàng Thanh Cường
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Nói Chia Tay Thật Khó Thùy Chi - Trấn Thành
419 Devilman TYO - F (Thanh Phạm)
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10