Nhạc Trẻ

Ánh trăng hồng gấm Nguyễn Minh Anh
Đế Vương Đình Dũng
Thê Lương Phúc Chinh
Hai Thằng Bạn Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Khang
Anh Nghe Nhiều Ca Sĩ - Tray D
Tựa Vào Vai Anh HamLet Trương
Bởi Vì Yêu Rick - Juky San
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Lạc Nguyễn Phương Quỳnh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10