Nhạc Trẻ

Con Đã Về Hoàng Yến Chibi
Răng Khôn Rin9 - Phí Phương Anh
Chua Chát Beat Tống Gia Vỹ - Lương Khánh Vy
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Rock LoveP DEEPLE D
Em Muốn Ta Là Gì Thanh Hưng Idol
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
Tạm Yêu Cao Nam Thành
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10