Nhạc Trẻ

Ngọt Rik - LilOne
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Cưới Thôi Masew - B Ray
Nàng Thơ Hoàng Dũng
Buông Thôi Hoàng Ngọc Hà
APOLLO 11 IMATXI - Flymingo
Phaivetson trungphuong. - Baoduydinh
Âm Thanh Mùa Xuân HamLet Trương
Thê Lương Phúc Chinh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10