Nhạc Trẻ

Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
Nhớ Phú Quí
Cách Ly Minh Trang Lyly
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mùa Xuân Yêu Thương Đàm Vĩnh Hưng
Làm Sao Níu Tay Hà Huy Hiếu
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Chỉ mỗi em thôi Kasim Hoàng Vũ
Ai Là Người Thương Em Triệu Thiên Hùng
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10