Nhạc Trẻ

Cần gì hơn JustaTee - Tiên Tiên
Xinh Xinh Hà Anh Tuấn
Cuộc Gọi Phan Mạnh Quỳnh
Từng Cho Nhau La Hoàng Phúc
Magic Love ASC - Sea69
Đắng Cay Cuộc Tình Phạm Văn Chương
Chờ Em Mãi Beat Hoàng Ngọc Hà
Hẹn Em Kiếp Sau Phan Đặng Trùng Dương
Hẹn Kiếp Sau Cảnh Minh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09