Nhạc Trẻ
Người Anh Yêu Châu Khải Phong
Cưới Thôi Masew - B Ray
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
Ánh trăng hồng gấm Nguyễn Minh Anh
Ai Là Người Thương Em Triệu Thiên Hùng
Mình Xa Mình Yêu Lương Chấn Nam
Làm Vợ Anh Nhé Lương Chấn Nam
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Qing hua ci Lynk Lee
3000KM Sivan
Thê Lương Phúc Chinh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09