Nhạc Trẻ

Ta Chưa Từng Yêu Nhau Đức Phong - Thán Uy
Còn Chờ Gì Nữa Hoàng Nghi Lâm
Vì Đã Lỡ Daggy Nguyen - Duongg
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Lốc Xoáy Hoàng Nghi Lâm
Có Thấy Tôi Tuổi 15 Mỹ Linh - Anna Trương
Long Gone The Cassette
Gấu 1000 Độ Zick Phạm
Nỗi Đau Xót Xa Châu Khải Phong
Sau Hôm Nay Khói - Bùi Dương Thái Hà