Nhạc Trẻ

Lửa Gần Rơm Nguyên Chấn Phong - Lyna Thùy Linh
Thầy Ơi Hoàng Nghi Lâm
Ánh Sáng Jaigon Orchestra - Yeuquaimohihi
Hẹn Zunni Hoàng Tùng Anh - Long Keenyo
Thanh Xuân Bên Em Sonbeat - Xavi
Không Cùng Quan Điểm Lương Chấn Nam
Nếu Ngày Ấy (Piano) Lương Chấn Nam
Sai Nguyễn Đình Dũng
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11