Nhạc Trẻ

Chúng Ta Ngày Ấy Shin Hồng Vịnh - Kim Han Sol
Ngày Xa Anh Mỹ Linh
Chào "m" Phạm Đình Thái Ngân
Espresso Nhiều Ca Sĩ - King B
Hạnh Phúc Nhỏ Nguyễn Chí Tâm
Sao Lại Nhắn Nhầm Máy Anh Vĩnh Thuyên Kim - Lâm Chấn Huy
Bồng Lai Adam Lâm
Manhattan 229 Nhiên - anh Nhật
Sống bên người Lương Gia Huy
Mưa Gió Rét (Ballad) Lương Chấn Nam