Nhạc Trẻ

Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
GRINDIN (Beat) GEN JI - Tbc Alice
Thế Thôi Hà Anh Tuấn
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Ma Sói Tuan Anh NevaDie
Chỉ Là Anh Trai Lương Chấn Nam
Anh Muốn Chia Tay Hồ Gia Hùng
Hẹn Beat Quân DaK
Thật Ra Là Bách Neul
Tình vương vấn Vân Quang Long