Nhạc Trẻ
Ai Đó? Anie Như Thùy - Khánh Đala
Em sao đẹp quá Lương Gia Huy
Lỗi Của Anh Ngô Kiến Huy
Lạc Thì Sao Kiều Phạm
Đã Có Anh Chí Công
Left Time Young Baris
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
12pm MeiA - B'DORY
nếu mai chia tay Monstar - Amee
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11