Nhạc Trẻ
Cách Ly Zuy - Sony Tran
Suy Tư Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Mãi Mãi Lương Chấn Nam
Thiên Đường Cô Đơn Nhiều Ca Sĩ - Loli
Khi Nào Anh Ghé Chơi (Remix) Phương Trinh Jolie - Daniel Mastro
Nhớ Em Không Ngủ Được Hamin - V (Huynh Viet)
Hạ Màn Hoàng Ngọc Hà
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

05
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

04
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08