Nhạc Trẻ

Baby Em Đừng Lo (Beat) MC Wiz - Cheese Boy
Cưới Thôi Masew - B Ray
Thằng Cù Lần Võ Hạ Trâm
Đế Vương Đình Dũng
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Bong SroLanh Oun Phạm Hồng Phước
LƠI Lytuevy - Ngắn
Em Nào Nhớ Tui RTee - Thiên Khôi
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10