Nhạc Trẻ
Khi cô đơn Phạm Trưởng
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Không Dám Quang Vinh
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Chia Tay Không Lý Do Hoàng Bảo Nam
Gọi Anh Sam - Jesi Lyn
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Đành Buông Tay Em Lương Chấn Nam
Hồi Ức Nhiều Ca Sĩ - Bee
Nhánh Phong Lan Lộc Kim Vân