Nhạc Trẻ
Em đang ở đâu VP Bá Vương - Zino
Chỉ Còn Mình Ta Chris Võ - Huy Thanh
Podzim Sony Tran
Yêu Thì Sao Dee Trần
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Về Đây Em Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Điều Anh Hối Hận Tống Sỹ Đông