Nhạc Trẻ

Ép Duyên Beat Nam Anh - YuniBoo
Gọi Giấc Mơ Về Lương Chấn Nam
Ta Cứ Yêu Đi Mà Beat Hoàng Ngọc Hà
Người Mua Vui Lương Chấn Nam
Hợp Đồng Tình Yêu Lương Chấn Nam
Mùa Đẹp Nhất Minh Quân - Văn Mai Hương
Nói Với Con Mùa Dịch Huyền Trang Sao Mai 2013
Anh Muốn Phú Quí
Vì Chính Em Thôi Lương Chấn Nam