Nhạc Trẻ

Quay Xe Hải Ơi Bach - Hùng
Deja Vu Addy Trần - Seachains
Em Có Quay Về La Hoàng Phúc
Vì Em Ủ Đăng Khoa
2K GIRLS KIXX - DYOR
Giữa Cơn Giông Nhiều Ca Sĩ - Tronie
Men Say Họa Tình Đinh Ứng Phi Trường
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

11
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11