Nhạc Trẻ

Níu Duyên Lê Bảo Bình
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Nỗi Đau Ai Ngờ Minh Vương M4U
Cô Đơn Thế Thôi Nguyễn Đình Chương
Liệu Em Đã Có Ai Chưa? Liêu Hưng - Mr White
Dòng Sông Buồn Bằng Cường - Phát Tô
1 Vòng Nhiều ca sĩ
Một Mình Có Buồn Không Thiều Bảo Trâm - Lou Hoàng
Biết Trước Không Mất Nhau Vĩnh Thuyên Kim - Hồ Quang Hiếu
Năm Mới Bình An Trương Khải Minh