Nhạc Dance

Cơm Áo Gạo Tiền (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
Nông Cạn (Remix) Dương Nhất Linh
Có khi nào Khổng Tú Quỳnh
Yêu Ai Cũng Sai (Remix) Lương Chấn Nam
Tôi Không Tin (Remix) Dương Nhân Trung
Men Say Tuấn Quang
Tòng Phu (Remix) Vương Bảo Nam
Thay Thế (Remix) Lương Chấn Nam