Nhạc Trẻ

Cơn Mưa Dài Việt Linh - Trần Bình
Anh thì không Hoàng Châu
Đốt Văn Mai Hương
Cưới Thôi Masew - B Ray
Hương Văn Mai Hương - Negav
Em Muốn Ta Là Gì? Thanh Hưng Idol
Chúc Xuân Khưu Huy Vũ
Em Không Có Thật Hồ Quang Hiếu
Chấp Nhận Yêu Lý Tuấn Kiệt
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10