Nhạc Trẻ
Ngại Minh Thu - Pink Frog
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Yêu Không Đường Lui Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh
Con Đã Về Hoàng Yến Chibi
Điều Ta Viết Mùa Xa Nhau Tien Fami - Đoàn Minh Quân
Tình Yêu Không Thể Từ Một Phía Vương Bảo Khang - Khánh Phong
Đế Vương Đình Dũng
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Thê Lương Phúc Chinh
Tiểu Hành Tinh MC 12 - Jenny
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10