Nhạc Trữ Tình

Xuân Nay Đã Về Vy Thúy Hằng
Khóc Cho Cuộc Tình Lâm Quang Long - Vy Thúy Hằng
Màu Hoa Tan Vỡ Hiền Trang - Đào Phi Dương
Một thuở yêu em VŨ HẢI - Duy Thanh
Giận Anh Làm Gì Quách Thành Danh
Tết Miền Tây Châu Trường Phúc
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Đắp Mộ Cuộc Tình Trịnh Nam Phương