Nhạc Trẻ
Love Me More The Sheep
Vọng Phu (Remix) Vũ Phan Dương Ninh
Let's Shine Nhiều ca sĩ
Hà Nội Như Có Tuyết Rơi Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Hâm Nóng Emily - 1989s Entertainment
So Close (Nimbia Remix) Binz - Phương Ly
Trốn Tìm MTV - Đen
Chẳng Có Gì Là Thật Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Anh Đang Làm Gì Thỏ - HarryNguyen