Nhạc Trẻ

Ai đưa em về Tía Hải Châu - Lê Thiện Hiếu
FXLV Beat 1DEE - Devilman TYO
Đừng Xa Em Minh Hằng
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Là Anh Bệt Band
Hít Vào Thở Ra HIEUTHUHAI - Min
Lệ buồn Diệp Tư Đồng
Long Time No See You Lương Bích Hữu
Right Here Right Now Masta B - Moona
My Gurl Hành Or - Hổ
Lời Đường Mật Lyly - HIEUTHUHAI