Nhạc Trẻ
Hẹn Beat Quân DaK
Duyên Lỡ Ai Ngờ Vũ Phan Dương Ninh
Có Ai Lương Chấn Nam
Hẹn Quân DaK
12pm MeiA - B'DORY
Crush Bae Minh Tinh
Hẹn Quân DaK - anh TIC
Đã Lâu Lắm Rồi Văn Mai Hương
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Cà Phê

Min.

06
Đế Vương

Đình Dũng

09
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

10
Thê Lương

Phúc Chinh

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

09
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11