Nhạc Trữ Tình
Đò về bến cũ Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Gõ Cửa Hương Ngọc Vân
Vô Thường Trần Xuân
Đam Mê Đoàn Minh - Ngọc Hân
Mừng Đón Giáng Sinh Linh Mục Quang Lâm
Mưa Rừng Ngọc Sơn
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
Mẹ Ghẻ Phi Bằng
Lệ Đau Kim Linh