Nhạc Trẻ
Lênh Đênh Sỹ Ơi - Uyên Phương
Túy Họa Xesi - K-ICM
Feng Dickson
Chuyến Bus Chiều Aaron Hoàn - LT Midside
Cưới Thôi Masew - B Ray
Rung Động Diệu Đan
Em Thương Ai Rồi Đinh Tùng Huy
Người Khóc Cùng Anh Hồ Quang Hiếu
Anh 17 Andiez - Seachains
Thê Lương Phúc Chinh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10