Nhạc Trẻ

Chua Chát Tống Gia Vỹ - Lương Khánh Vy
Sống Cho Ai Daggy Nguyen
Về Với Anh Trần Đức Hiểu
dưới ánh đèn sân khấu Hứa Kim Tuyền - Orange
Si Tình Nhiều Ca Sĩ - Arthur
Một Đêm Cuối J Sroure - Kaeri
Góc Phố Kỷ Niệm Dương Thuỳ Linh