Nhạc Trẻ
Tháng Năm Soobin Hoàng Sơn
Lỗi Của Anh Ngô Kiến Huy
Kết Thúc JK Tuấn Minh - Hoàng Luân
Mây Mờ 2 ATON - JC Công Nguyên
Bản Sắc Anh Hùng Huỳnh Nhật Đông
Nến Trắng Tùng Dương
Người Ra Đi Là Anh Lý Tuấn Kiệt (HKT)