Nhạc Trẻ

Nhìn Lại Anh Em Nhé Lương Chấn Nam
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Vẫn Cứ Yêu Em Lương Chấn Nam
Si Tình Nhiều Ca Sĩ - Arthur
Anh Sẽ Giả Vờ Lương Chấn Nam
Thời Gian Mang Em Đi Nhiều Ca Sĩ - Henry
Vì Đâu Bắt Đầu Lương Chấn Nam
Hồi Ức Nhiều Ca Sĩ - Bee
chẳng giống giáng sinh Nhiều Ca Sĩ - Lu.
Ai Rồi Cũng Khác Trường Thống